BLACK CLOVER ประกาศวางขายกริมัวร์ของอัสตากับยูโน่!!

BLACK CLOVER1

 

ปกหนังสือกับถ้วยกาแฟจากอนิเมชั่นเรื่อง BLACK CLOVER จากผลงานเขียนของ อาจารย์ทาบาตะ ยูกิ จะวางจำหน่ายในเวปไซต์ AMNIBUS

 

BLACK CLOVER2

 

ปกหนังสือกับถ้วยกาแฟจะมีทั้งหมดอย่างละ 2 แบบ ปกหนังสือจะเป็นกริมัวร์ของอัสตาและยูโน่ ส่วนถ้วยกาแฟจะมีตราสัญลักษณ์ของ หน่วยอัศวินกระทิงดำ และรุ่งอรุณสีทอง
 

BLACK CLOVER3

 

BLACK CLOVER4

ราคาปกหนังสืออยู่ที่ 2,160 เยน ถ้วยกาแฟอยู่ที่ 1,620 เยน ทางเวปไซต์ AMNIBUS จะรับจองถึงวันที่ 10 ธันวาคมและจะเริ่มส่งสินค้าปลายเดือนมกราคม 2018

 

Source: Natalie / amazon/ Siamintercomics

คุณกำลังหาอะไร?

video

t

o

p